Ładuję...

REGULAMIN INTERNETOWEGO SYSTEMU DO OPTYMALIZACJI ROZKROJU PŁYT Z TWORZYW SZTUCZNYCH I-RYS

1.      POSTANOWIENIA OGÓLNE, WST─śP.


1.1.          System internetowy I-RYS (zwany dalej: systemem I-RYS), który dzia┼éa pod adresem http://irys.igepa.com.pl jest w┼éasno┼Ťci─ů Igepa Polska sp. z o.o.

1.2.          Regulamin okre┼Ťla zasady realizowania us┼éug w systemie internetowym I-RYS, w szczególno┼Ťci zakupu p┼éyt z tworzyw sztucznych oraz ich rozkroju.

1.3.          Definicje:

1.3.1.    Administrator systemu I RYS:  Igepa Polska sp. z o.o. z  siedzib─ů w Krakowie,  przy ul. Al. Pokoju 18B, 31-564 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru S─ůdowego przez S─ůd Rejonowy dla Krakowa- ┼Üródmie┼Ťcia, XI Wydzia┼é Gospodarczy pod numerem 0000047581 (dalej równie┼╝ jako Igepa Polska).

1.3.2.    Klient - przedsi─Öbiorca b─Öd─ůcy osob─ů fizyczn─ů prowadz─ůc─ů jednoosobow─ů dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů, spó┼éki prawa handlowego oraz inne u┼éomne osoby prawne prowadz─ůce dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů i b─Öd─ůce kontrahentem Igepa.

1.3.3.    P┼éyty – p┼éyty z tworzyw sztucznych, b─Öd─ůce w ofercie Igepa Polska

1.3.4.    Zamówienie – z┼éo┼╝enie za po┼Ťrednictwem systemu I-RYS zlecenia zakupu p┼éyt z tworzyw sztucznych, b─Öd─ůcych w ofercie Igepa Polska, wraz z jednoczesnym zleceniem us┼éugi  ich optymalizacji -  rozkroju.

1.3.5.    Optymalizacja – us┼éuga polegaj─ůca na dostosowaniu zakupionych p┼éyt z tworzyw sztucznych do oczekiwa┼ä Klienta, zgodnie z wprowadzonymi przez Niego wymiarami.

1.3.6.    Konto - oznaczony indywidualn─ů nazw─ů (Loginem) i Has┼éem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym pozwalaj─ůcy dost─Öp i korzystanie z systemu I-RYS.

 

2.      ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU


2.1.          System internetowy I –RYS s┼éu┼╝y do zakupu p┼éyt z tworzyw sztucznych poprzez zlecenie optymalizacji rozkroju, tj. us┼éug─Ö rozkroju i ci─Öcia p┼éyt z tworzyw sztucznych. Za pomoc─ů systemu I-RYS nie mo┼╝na dokonywa─ç zakupu p┼éyt z tworzyw sztucznych bez zlecenia us┼éugi optymalizacji.

2.2.          Sk┼éadaj─ůc zamówienie, Klient o┼Ťwiadcza, ┼╝e zapozna┼é si─Ö z tre┼Ťci─ů Regulaminu systemu internetowego I-RYS  i akceptuje jego tre┼Ť─ç.

2.3.          Do korzystania z systemu I-RYS uprawniony jest jedynie Klient. Podstawowym warunkiem korzystania z systemu I-RYS jest prawid┼éowe wype┼énienie formularza rejestracji, nast─Öpnie z┼éo┼╝enie wniosku o utworzenie konta i uzyskanie dost─Öpu do indywidualnego konta po przeprowadzeniu procedury weryfikacyjnej przez Administratora systemu. Igepa Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy utworzenia Klientowi konta  z uwagi na niespe┼énienie przes┼éanek wskazanych powy┼╝ej, jak równie┼╝ z uwagi na przebieg dotychczasowej wspó┼épracy.

2.4.          Za┼éo┼╝enie konta jest warunkiem koniecznym do korzystania z systemu I-RYS, w tym do zakupu p┼éyt z tworzyw sztucznych oraz zlecenia ich optymalizacji w drodze rozkroju. Z┼éo┼╝enie zamówienia oraz zlecenia optymalizacji jest ka┼╝dorazowo potwierdzane drog─ů elektroniczn─ů za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej wykorzystuj─ůcej adres e-mail widniej─ůcy w koncie Klienta.

2.5.          Klient ponosi pe┼én─ů odpowiedzialno┼Ť─ç za zamówienia wprowadzane za po┼Ťrednictwem jego konta oraz zobowi─ůzuje si─Ö do pokrycia kosztów zwi─ůzanych z ich realizacj─ů.

2.6.          Klient odpowiada za wprowadzone zlecenie optymalizacji, tj.: wybrany materia┼é, wymiary d┼éugo┼Ťci i szeroko┼Ťci formatki, ilo┼Ť─ç formatek, zgodno┼Ť─ç z kierunkiem struktury materia┼éu.  Igepa Polska sp. z o.o. nie dokonuje ┼╝adnych modyfikacji wprowadzonych danych w ca┼éym cyklu obs┼éugi zamówienia.

2.7.          Zarejestrowany Klient ma mo┼╝liwo┼Ť─ç dokonywania nieograniczonej, bezp┼éatnej liczby optymalizacji za po┼Ťrednictwem Systemu I-RYS. Optymalizacje wprowadzane do systemu internetowego I-RYS s┼éu┼╝─ů wy┼é─ůcznie do finalnego z┼éo┼╝enia zamówienia zakupu p┼éyt z tworzyw sztucznych wraz z us┼éug─ů ich rozkroju. Wszystkie wprowadzane do systemu zlecenia oraz wykonywane w systemie optymalizacje s─ů rejestrowane i mog─ů by─ç w ka┼╝dym momencie analizowane przez Administratora systemu internetowego I-RYS.

2.8.          W przypadku, gdy Klient wykorzystuje system I-RYS do optymalizacji, które nie prowadz─ů do zawarcia umowy sprzeda┼╝y, Administrator ma prawo czasowego cofni─Öcia Klientowi dost─Öpu do systemu internetowego I-RYS, do momentu wyja┼Ťnienia przyczyn braku sk┼éadania zlece┼ä, b─ůd┼║ te┼╝ trwa┼éego usuni─Öcia konta w systemie I-RYS.

2.9.          Przyj─Öcie  z┼éo┼╝onego za po┼Ťrednictwem systemu internetowego I-RYS  zamówienia jest potwierdzane drog─ů elektroniczn─ů za po┼Ťrednictwem e-maili wykorzystuj─ůcych adres e-mail widniej─ůcy w koncie Klienta. Do zawarcia umowy sprzeda┼╝y dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez Biuro Obs┼éugi Klienta VISCOM Igepa Polska sp. z o.o.

2.10.       Zamawiaj─ůcy mo┼╝e wprowadzi─ç ewentualne korekty do zamówienia, w szczególno┼Ťci poprzez dokonywanie kolejnych, bezp┼éatnych optymalizacji wy┼é─ůcznie do z┼éo┼╝enia zamówienia. Po przes┼éaniu zamówienia do realizacji przez Igepa Polska, brak jest mo┼╝liwo┼Ťci dokonania w nim jakichkolwiek zmian przez Klienta.

2.11.       W przypadku z┼éo┼╝enia przez Klienta b┼é─Ödnego b─ůd┼║ wype┼énionego jedynie w cz─Ö┼Ťci formularza zamówienia, co prowadzi┼éo b─Ödzie do braku mo┼╝liwo┼Ťci realizacji zamówienia, Igepa Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo pozostawienia formularza bez rozpoznania. Przedmiotowe zamówienia nie zostan─ů potwierdzone przez Administratora systemu, o pozostawieniu zamówienia bez rozpoznania Igepa Polska nie informuje Klienta.

2.12.       Klient sk┼éadaj─ůc zamówienie ma prawo zg┼éoszenie ┼╝─ůdania dostarczenia wraz z zamówieniem pozosta┼éo┼Ťci p┼éyt z tworzyw sztucznych tzw. odpadu po wykonaniu us┼éugi rozkroju. Takie ┼╝─ůdanie musi zosta─ç wskazane w formularzu zamówienia. Brak zg┼éoszenia takiego wniosku we wskazanym dokumencie skutkuje brakiem mo┼╝liwo┼Ťci dostarczenia pozosta┼éo┼Ťci materia┼éów po us┼éudze. Wnioski zg┼éoszone po z┼éo┼╝eniu zamówienia zostan─ů pozostawione bez rozpoznania.

2.13.       Igepa Polska sp. z o.o. do ka┼╝dego zamówienia wystawia dokument sprzeda┼╝y, którym jest faktura VAT.

2.14.       Zamówienie zostanie potwierdzone i zrealizowane pod warunkiem, ┼╝e towar jest dost─Öpny w magazynie Igepa Polska. W przypadku niedost─Öpno┼Ťci cz─Ö┼Ťci towarów obj─Ötych zamówieniem Klient zostanie poinformowany przed realizacj─ů zamówienia o jego statusie, co umo┼╝liwi mu podj─Öcie decyzji o np. cz─Ö┼Ťciowej realizacji zamówienia, b─ůd┼║ jego anulowaniu.

2.15.       W celu usprawnienia procesu realizacji zlece┼ä w systemie internetowym I-RYS klient informowany jest o statusie zamówienia.  W ramach profilu Klienta systemu internetowego I-RYS  ka┼╝dy Klient b─Ödzie otrzymywa┼é na podany przy rejestracji adres e- mailowy wiadomo┼Ťci dotycz─ůce statusu z┼éo┼╝onych przez Niego zamówie┼ä, w tym optymalizowanych przez niego p┼éyt.

2.16.       Igepa Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo usuni─Öcia konta Klienta w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowie┼ä niniejszego Regulaminu. 

 

 3.      WARUNKI ZAP┼üATY I DOSTAWY TOWARÓW


3.1.          Cena:

3.1.1.             P┼éyty zbywane s─ů po cenach ujawnionych w ramach indywidualnego Cennika ka┼╝dego z Klientów, ceny us┼éug ┼Ťwiadczonych przez spó┼ék─Ö Igepa Polska w ramach systemu I-RYS równie┼╝ maj─ů charakter indywidualny i podawane s─ů przez opiekuna Klienta z BOK.

3.1.2.             Ko┼äcowy koszt us┼éugi potwierdzany jest po z┼éo┼╝eniu zamówienia.

3.1.3.             Je┼Ťli nie by┼éo innych ustale┼ä to warto┼Ť─ç p┼éyt liczona jest po cenie z Cennika Igepa Polska obowi─ůzuj─ůcego w dniu wystawienia dokumentu sprzeda┼╝y (faktury VAT).

3.1.4.             W przypadku, gdy cena sprzeda┼╝y zosta┼éa okre┼Ťlona w walucie innej ni┼╝ polski z┼éoty, to cena na fakturze b─Ödzie równowarto┼Ťci─ů tej waluty w polskich z┼éotych przeliczonej wg kursu sprzeda┼╝y waluty obowi─ůzuj─ůcej w Tabeli A NBP w dniu poprzedzaj─ůcym wystawienie faktury.

3.2.          Op┼éaty dodatkowe:

3.2.1.             Sk┼éadaj─ůc zamówienie Kupuj─ůcy akceptuje poni┼╝sze op┼éaty dodatkowe:

a)     Op┼éata dystrybucyjna - op┼éata doliczana na fakturze do warto┼Ťci p┼éyt, które s─ů dostarczone z magazynów Igepa Polska.

b)    Op┼éata za minimum logistyczne - op┼éata umieszczana na fakturze, je┼Ťli warto┼Ť─ç zamówionych p┼éyt w jednej dostawie jest ni┼╝sza od obowi─ůzuj─ůcego minimum zamówienia dla dostawy bezp┼éatnej.

3.2.2.             Informacje o aktualnej wysoko┼Ťci op┼éat dodatkowych s─ů dost─Öpne u przedstawicieli Igepy Polska.

3.3.          Warunki p┼éatno┼Ťci.

3.3.1.             Termin p┼éatno┼Ťci liczony jest od dnia wystawienia dokumentu sprzeda┼╝y. Terminy p┼éatno┼Ťci drukowane s─ů na fakturach. Spó┼éka Igepa Polska zastrzega sobie prawo dostosowania terminu i wysoko┼Ťci kredytu kupieckiego do sytuacji finansowej Klienta. Igepa Polska ma równie┼╝ prawo do ┼╝─ůdania dostarczenia gwarancji lub przedp┼éaty na poczet zamówionego towaru.

3.4.          Opó┼║nienie w terminie p┼éatno┼Ťci.

3.4.1.             W przypadku przekroczenia podanego na fakturze terminu p┼éatno┼Ťci spó┼éka Igepa Polska ma prawo do: doliczenia odsetek za opó┼║nienie w wysoko┼Ťci aktualnej stopy odsetek ustawowych; ┼╝─ůdania natychmiastowego uregulowania wszystkich rachunków, w tym równie┼╝ o pó┼║niejszym terminie p┼éatno┼Ťci; ┼╝─ůdania dokonania przedp┼éaty na wszystkie przyj─Öte, ale jeszcze niezrealizowane zamówienia.

3.5.           Zastrze┼╝enie w┼éasno┼Ťci sprzedanych p┼éyt.

3.5.1.             Zastrze┼╝enie prawa w┼éasno┼Ťci sprzedanych p┼éyt obowi─ůzuje do momentu jego ca┼ékowitego sp┼éacenia przez Klienta. Do tego czasu p┼éyty dostarczone przez spó┼ék─Ö Igepa Polska do Klienta nale┼╝y traktowa─ç jako towar zdeponowany. Zastrze┼╝enie to nie modyfikuje w ┼╝aden sposób postanowie┼ä, dotycz─ůcych rozk┼éadu ci─Ö┼╝aru ryzyka. Klient ma obowi─ůzek ubezpieczy─ç zdeponowane p┼éyty od ognia i innych zdarze┼ä losowych.

3.5.2.             W wypadku, gdy identyfikacja p┼éyt dostarczonych przez Igepa Polska nie jest mo┼╝liwa, przyjmuje si─Ö, ┼╝e spó┼éka Igepa Polska mo┼╝e okre┼Ťli─ç p┼éyty o takiej samej specyfikacji oraz warto┼Ťci odpowiadaj─ůcej wierzytelno┼Ťci spó┼éki Igepa Polska. Aby u┼éatwi─ç identyfikacj─Ö p┼éyt zabrania si─Ö Klientowi usuwania jakichkolwiek oznacze┼ä charakteryzuj─ůcych towar do momentu jego zu┼╝ycia.

3.5.3.             Wyra┼║nie zabrania si─Ö Klientowi odsprzeda┼╝y lub jakiejkolwiek transformacji p┼éyt, je┼╝eli jest wiadomo, ┼╝e ewentualny spór rozstrzygany b─Ödzie na drodze s─ůdowej. Igepa Polska zastrzega sobie prawo do odst─ůpienia od umowy i przej─Öcia p┼éyt zastrze┼╝onych w┼éasno┼Ťci─ů, je┼╝eli rachunek za p┼éyty nie zosta┼é uregulowany przez Klienta po otrzymaniu wezwania do zap┼éaty.

3.6.          Klient akceptuje fakt, ┼╝e opó┼║nienie terminu zap┼éaty lub nieuregulowanie jakichkolwiek p┼éatno┼Ťci poci─ůga za sob─ů automatycznie natychmiastow─ů wymagalno┼Ť─ç wszystkich wierzytelno┼Ťci Klienta w stosunku do Igepy Polska. Ponadto wszelkie p┼éatno┼Ťci Klienta zaliczane b─Öd─ů na poczet najstarszych nieuregulowanych rachunków niezale┼╝nie od tego, których rachunków one dotycz─ů.

3.7.          W sytuacji, gdy Igepa Polska przejmie przetworzone p┼éyty i odsprzeda je osobom trzecim, ma prawo do zatrzymania tej cz─Ö┼Ťci uzyskanych w ten sposób dochodów, która odpowiada warto┼Ťci p┼éyt powi─Ökszonej o nale┼╝ne odsetki za opó┼║nienie i koszty sprzeda┼╝y. Powsta┼éa ewentualnie ró┼╝nica b─Ödzie przekazana Klientowi lub innym osobom do tego upowa┼╝nionym.

3.8.          Termin dostawy.

3.8.1.             Je┼╝eli w potwierdzeniu zamówienia termin dostawy nie zosta┼é potwierdzony na konkretny dzie┼ä jako bezwzgl─Ödnie obowi─ůzuj─ůcy, to ka┼╝dy podawany termin dostawy nale┼╝y traktowa─ç jako przybli┼╝ony.

3.9.          Rozk┼éad ci─Ö┼╝aru ryzyka.  

3.9.1.             W wypadku wys┼éania p┼éyt przez przewo┼║nika wszelkie korzy┼Ťci oraz ci─Ö┼╝ary zwi─ůzane z przes┼éanymi p┼éytami oraz niebezpiecze┼ästwo ich  przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodz─ů na Klienta w momencie przekazania p┼éyt przez Igepa Polska przewo┼║nikowi.

3.9.2.             W przypadku odbioru p┼éyt przez Klienta w┼éasnymi ┼Ťrodkami transportu, po potwierdzeniu odbioru na dokumencie wydania wszelkie korzy┼Ťci i ci─Ö┼╝ary zwi─ůzane z p┼éytami, szczególnie mo┼╝liwo┼Ť─ç utraty lub uszkodzenia, przechodz─ů na Klienta w momencie wydania p┼éyt z magazynu Igepa Polska.

3.9.3.             Je┼╝eli po potwierdzeniu odbioru na dokumencie wydania Klient stwierdzi ró┼╝nic─Ö pomi─Ödzy cechami lub ilo┼Ťci─ů p┼éyt dostarczonych, a warto┼Ťciami okre┼Ťlonym w dokumentach przewozowych lub spostrze┼╝e fizyczne uszkodzenia p┼éyt, to jest zobowi─ůzany do natychmiastowego wniesienia swoich zastrze┼╝e┼ä do egzemplarza listu przewozowego. Kopia podpisanego listu przewozowego powinna by─ç niezw┼éocznie dostarczona spó┼éce Igepa Polska w celu okre┼Ťlenia odpowiedzialno┼Ťci przewo┼║nika.

3.10.       Brak mo┼╝liwo┼Ťci dostawy.

3.10.1.           Fakt przyj─Öcia zamówienia do realizacji nie wi─ů┼╝e spó┼éki Igepa Polska w sytuacji, gdy z przyczyn od niej niezale┼╝nych, w szczególno┼Ťci z powodu dzia┼éania si┼éy wy┼╝szej (powód┼║, huragan, ┼Ťnie┼╝yca, trz─Ösienie ziemi, sztorm itp.) oraz zachowa┼ä Klienta lub osób trzecich (dostawców, przewo┼║ników itp.) dostarczenie i sprzeda┼╝ p┼éyt jest niemo┼╝liwa.

3.10.2.           Przyj─Öcie zamówienia nie wi─ů┼╝e spó┼éki Igepa Polska równie┼╝ w sytuacji, gdy ┼é─ůczne zobowi─ůzania Klienta wobec Igepa Polska na dzie┼ä realizacji dostawy przekroczy┼éy kwot─Ö kredytu kupieckiego przyznanego Klientowi przez spó┼ék─Ö Igepa Polska albo gdy Klient opó┼║nia si─Ö z zap┼éat─ů jakichkolwiek nale┼╝no┼Ťci na rzecz spó┼éki Igepa Polska.

3.11.        Brak odbioru lub odmowa przyj─Öcia p┼éyt.

 

3.11.1.           Zamówienia konfekcjonowane, tj.  ci─Öte indywidualnie, zgodnie ze zleceniem optymalizacji Klienta, towar dostarczony zgodnie z optymalizacj─ů wprowadzon─ů przez Klienta i zgodnie ze z┼éo┼╝onym przez Klienta zamówieniem za po┼Ťrednictwem systemu  I-RYS – w przypadku braku wad jako┼Ťciowych, ilo┼Ťciowych, czy braku b┼é─Ödów w wydaniu towaru – nie podlega zwrotowi lub odmowie przyj─Öcia towaru przez Klienta.

3.11.2.           W sytuacji, gdy Klient odmawia przyj─Öcia zamówionych p┼éyt ci─Ötych ju┼╝ po z┼éo┼╝eniu zamówienia a przed jego dostaw─ů, a us┼éuga ci─Öcia zosta┼éa ju┼╝ wykonana, spó┼éka Igepa Polska ma prawo do wystawienia faktury VAT na zamówiony towar i us┼éug─Ö ci─Öcia.

3.11.3.           W takim przypadku spó┼éka Igepa Polska ma prawo obci─ů┼╝y─ç Klienta kosztami wynik┼éymi z braku terminowego odbioru (koszty magazynowania, transportu, itd.).

3.12.       Spó┼éka Igepa Polska zastrzega, ┼╝e w p┼éytach mog─ů wyst─ůpi─ç tolerancje gramatury, grubo┼Ťci, formatu, kolorystyki oraz wagi i ilo┼Ťci arkuszy na palecie z t─ů uwag─ů, ┼╝e ich zakres zale┼╝y od tolerancji stosowanych przez danego producenta. Igepa Polska udost─Öpni na ┼╝yczenie Klienta informacje dotycz─ůce tolerancji stosowanych przez danego producenta.

 

 

4.      REKLAMACJE I GWARANCJE


4.1.          Reklamacje w ramach systemu I- RYS:

4.1.1.             Klient ma prawo do z┼éo┼╝enia reklamacji w sytuacji niedope┼énienia przez Igepa Polska  swoich obowi─ůzków wynikaj─ůcych z Regulaminu, w szczególno┼Ťci w sytuacji, gdy us┼éugi nie s─ů ┼Ťwiadczone lub ┼Ťwiadczone s─ů wadliwe.

4.1.2.             W celu z┼éo┼╝enia reklamacji nale┼╝y przes┼éa─ç informacj─Ö o okoliczno┼Ťciach dotycz─ůcych reklamacji, rodzaju i daty wyst─ůpienia narusze┼ä, ┼╝─ůdania sposobu rozpatrzenia reklamacji przez Igepa Polska, nazw─Ö Klienta oraz danych kontaktowych sk┼éadaj─ůcego reklamacj─Ö (je┼╝eli s─ů odmienne od danych zawartych w systemie).

4.1.3.             Igepa Polska mo┼╝e zwróci─ç si─Ö do Klienta o uzupe┼énienie danych dotycz─ůcych zg┼éoszenia, je┼Ťli informacje te s─ů niezb─Ödne do rozpatrzenia reklamacji. Nieuzupe┼énienie informacji skutkuje pozostawieniem reklamacji bez rozpoznania.

4.1.4.             Igepa Polska ustosunkuje si─Ö do reklamacji Klienta niezw┼éocznie, nie pó┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni od daty jej otrzymania we w┼éa┼Ťciwej postaci. Odpowied┼║ na reklamacj─Ö udzielana jest wy┼é─ůcznie na adres e-mail wskazany przez Klienta. Igepa Polska zastrzega prawo do wyd┼éu┼╝enia okresu rozpatrzenia reklamacji, je┼Ťli wymaga to zebrania dodatkowych informacji, o czym reklamuj─ůcy zostanie poinformowany.

4.1.5.             Reklamacj─Ö mo┼╝na z┼éo┼╝y─ç elektronicznie u opiekuna handlowego, jak równie┼╝ przes┼éa─ç na adres poczty elektronicznej Spó┼éki: igepa24@igepa.pl.

4.2.          Warunki dotycz─ůce reklamacji towarów i dostaw towarów oraz warunki gwarancji przy sprzeda┼╝y:

4.2.1.             Reklamacja nie mo┼╝e dotyczy─ç nast─Öpstw nieodpowiedniego b─ůd┼║ b┼é─Ödnego wype┼énienia formularza zamówienia przez Klienta skutkuj─ůcego wykonaniem us┼éugi optymalizacji niezgodnie z zamierzeniem Klienta.

4.2.2.             Je┼╝eli podczas odbioru zamówienia Klient stwierdzi rozbie┼╝no┼Ťci jako┼Ťciowe lub ilo┼Ťciowe w stosunku do dokumentów dostawy lub widoczne uszkodzenia opakowa┼ä, to jest on zobowi─ůzany do jednoczesnego spe┼énienia obu poni┼╝szych warunków:

a)     naniesienia swoich uwag na dokumencie dostawy w obecno┼Ťci kierowcy lub kuriera,

b)     zg┼éoszenia spó┼éce Igepa Polska swoich zastrze┼╝e┼ä w przeci─ůgu maksymalnie 2 dni roboczych.

4.2.3.             W przypadku dostaw kurierskich, je┼╝eli Klient stwierdzi uszkodzenia p┼éyt dopiero po otwarciu nienaruszonego opakowania transportowego, to jest on zobowi─ůzany do powiadomienia o tym spó┼ék─Ö Igepa Polska w terminie do 5 dni od daty dor─Öczenia przesy┼éki.

4.2.4.             Po dokonaniu odbioru p┼éyt Klient ma obowi─ůzek sk┼éadowa─ç go w sposób zgodny z normami odpowiednimi dla danego rodzaju materia┼éu tak, aby jego pierwotne w┼éa┼Ťciwo┼Ťci nie zosta┼éy naruszone.

4.2.5.             Je┼╝eli po rozpocz─Öciu procesu przetwarzania Klient stwierdzi wad─Ö jako┼Ťciow─ů p┼éyt uniemo┼╝liwiaj─ůc─ů ich przetworzenie, to powinien:

a)     natychmiast przerwa─ç proces przetwarzania i niezw┼éocznie poinformowa─ç przedstawiciela spó┼éki Igepa Polska o stwierdzonej wadzie, a tak┼╝e umo┼╝liwi─ç sprawdzenie na miejscu warunków sk┼éadowania i przetwarzania. Dalsza obróbka reklamowanego towaru mo┼╝liwa jest jedynie po otrzymaniu od spó┼éki Igepa Polska pisemnej zgody na jej kontynuacj─Ö.

b)     w ci─ůgu maksymalnie 5 dni roboczych dostarczy─ç spó┼éce Igepa Polska wype┼éniony formularz reklamacyjny wraz z niezb─Ödnym materia┼éem dowodowym, zgodnie z procedur─ů reklamacyjn─ů spó┼éki Igepa Polska dost─Öpn─ů u jego przedstawicieli lub na www.igepa.pl, a w szczególno┼Ťci:

-udost─Öpni─ç próbki towaru niezb─Ödne do wykonania ekspertyz wraz z fabrycznymi etykietami produktu,

-dostarczy─ç spó┼éce Igepa Polska przetworzone dowody rzeczowe z widocznymi wadami oraz niezb─Ödne informacje dotycz─ůce technologii obróbki oraz warunków, w których p┼éyty zosta┼éy przetworzone.

4.2.6.             Reklamacje dotycz─ůce jako┼Ťci dostarczonych p┼éyt mog─ů by─ç zg┼éaszane nie pó┼║niej ni┼╝ po up┼éywie 2 miesi─Öcy od daty dostawy.

4.2.7.             W ka┼╝dym przypadku reklamacja mo┼╝e zosta─ç uznana tylko wtedy, je┼╝eli ┼é─ůczna ilo┼Ť─ç przetworzonych p┼éyt nie przekracza 10 % ich dostarczonej ilo┼Ťci. Przetworzenie wi─Ökszej ni┼╝ 10 % ilo┼Ťci oznacza akceptacj─Ö jako┼Ťci dostarczonej partii p┼éyt.

4.2.8.             Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest postawienie do dyspozycji spó┼éki Igepa Polska zarówno tej cz─Ö┼Ťci p┼éyt, która zosta┼éa ju┼╝ przetworzona, jak te┼╝ nieprzetworzonej partii reklamowanych p┼éyt w oryginalnych opakowaniach.

4.2.9.             W przypadku uznania reklamacji Igepa Polska zobowi─ůzuje si─Ö do wymiany p┼éyt na wolne od wad w najkrótszym mo┼╝liwym terminie, b─ůd┼║ do zwrotu równowarto┼Ťci reklamowanych p┼éyt.

4.2.10.           Wysoko┼Ť─ç kwoty reklamacji nie mo┼╝e przewy┼╝sza─ç warto┼Ťci reklamowanego towaru.

4.2.11.           Z┼éo┼╝enie reklamacji w ┼╝adnym wypadku nie zwalania Klienta od obowi─ůzku zap┼éaty za zakupione p┼éyty.

 

5.      INFORMACJA DOTYCZ─äCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


5.1.              Zgodnie z art. 13 i 14 Ogólnego rozporz─ůdzenia o Ochronie Danych (Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej jako „RODO”, informujemy, ┼╝e:

- Igepa Polska  Sp. z o.o. z siedzib─ů przy ul. Al. Pokoju 18 B, 31-564 Kraków, dalej „ADO” jest  administratorem danych osobowych nast─Öpuj─ůcych osób fizycznych:

a)     reprezentantów naszych Klientów (pracowników);

b)     naszych Klientów b─Öd─ůcych osobami fizycznymi prowadz─ůcymi jednoosobow─ů dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů,

dalej ┼é─ůcznie okre┼Ťlanych jako „Us┼éugobiorcy”.

5.2.          W przypadku, gdy dane osobowe Us┼éugobiorców, o których mowa w pkt b. powy┼╝ej  nie zosta┼éy zebrane bezpo┼Ťrednio od nich, informujemy, ┼╝e zosta┼éy przekazane przez naszego Klienta z ramienia, którego wyst─Öpuj─ů. 

5.3.          W sprawie ochrony danych osobowych zosta┼é powo┼éany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym mo┼╝esz si─Ö skontaktowa─ç pod adresem mailowym - inspektor@igepa.pl

5.4.          Cele przetwarzania przez nas danych osobowych Us┼éugobiorców:

a)       nawi─ůzywanie, rozwijanie i prowadzenie wspó┼épracy z Klientem, rozpatrywanie reklamacji, ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed roszczeniami, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

b)      w przypadku osób fizycznych prowadz─ůcych jednoosobow─ů dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů - ┼Ťwiadczenie us┼éug dost─Öpu do serwisu IGEPA24 (art.6 ust. 1 lit. b) RODO);

c)       wystawianie i obs┼éuga faktur z tytu┼éu us┼éug ┼Ťwiadczonych przez ADO, tj. obowi─ůzek wynikaj─ůcy z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

d)       marketingowe, tj.  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, - przetwarzanie jest niezb─Ödne do celów wynikaj─ůcych z prawnie uzasadnionego interesu ADO. Przesy┼éanie informacji handlowych (np. subskrypcja newslettera, konkursy, promocje itp.) jest mo┼╝liwe po wyra┼╝eniu przez Us┼éugobiorc─Ö zgody na przesy┼éanie za pomoc─ů ┼Ťrodków komunikacji elektronicznej, w szczególno┼Ťci poczty elektronicznej takiej informacji (art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů (Dz.U. z 2019 r. poz. 123). Prowadzenie  komunikacji handlowo – marketingowej za po┼Ťrednictwem telekomunikacyjnych urz─ůdze┼ä ko┼äcowych jest mo┼╝liwe po wyra┼╝eniu przez Us┼éugobiorc─Ö zgody w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne.

5.5.          Dane osobowe Us┼éugobiorców przechowywane b─Öd─ů przez czas ┼Ťwiadczenia us┼éug na rzecz Klienta, a po tym terminie do czasu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (przez okres przedawnienia tych roszcze┼ä).

5.6.          Us┼éugobiorcom przys┼éuguje prawo  ┼╝─ůdania dost─Öpu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuni─Öcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

5.7.          Us┼éugobiorcy przys┼éuguje równie┼╝ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych.

5.8.          Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak┼╝e niepodanie danych uniemo┼╝liwia prawid┼éowe ┼Ťwiadczenie us┼éug, w tym komunikacj─Ö. Brak wyra┼╝enia zgody na przesy┼éanie informacji handlowych oraz prowadzenie komunikacji handlowo - marketingowej mo┼╝e skutkowa─ç niemo┼╝liwo┼Ťci─ů uczestnictwa w subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udzia┼éu w ankietach.

5.9.          W zakresie  w jakim dane Us┼éugobiorców s─ů przetwarzane na podstawie zgody , mo┼╝na j─ů wycofa─ç w dowolnym momencie , kontaktuj─ůc si─Ö z ADO, co nie wp┼éywa na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

5.10.       Dane osobowe mog─ů zosta─ç udost─Öpnione podmiotom trzecim takim jak organy administracji pa┼ästwowej, je┼╝eli ADO zostanie zobowi─ůzany do ich udost─Öpnienia na podstawie przepisów prawa, a tak┼╝e naszym zaufanym podwykonawcom np. wspomagaj─ůcym nas w organizacji dzia┼éa┼ä marketingowych, IT, serwisowania oprogramowania, dostarczania us┼éug teleinformatycznych itd.

 

6.      POSTANOWIENIA KO┼âCOWE

6.1.          Igepa Polska sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo :

a)       zmiany ilo┼Ťci i rodzaju towarów b─Öd─ůcych w ofercie systemu internetowego I-RYS

b)      wycofania poszczególnych produktów z oferty systemu internetowego I-RYS

c)       wprowadzania nowych towarów do oferty systemu internetowego I-RYS

d)      przeprowadzania i odwo┼éywania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzeda┼╝y.

6.2          Igepa Polska sp. z o.o. mo┼╝e wprowadza─ç zmiany do niniejszego regulaminu, o wprowadzonych zmianach Klient informowany jest za po┼Ťrednictwem Systemu I-RYS lub w drodze wiadomo┼Ťci e-mail, w przypadku gdy Klient nie wniesie sprzeciwu do wprowadzonych zmian w ci─ůgu 14 dni od dnia ich dor─Öczenia, uwa┼╝a si─Ö, ┼╝e wyrazi┼é zgod─Ö na nowe postanowienia Regulaminu. Informacje o sprzeciwie co do tre┼Ťci wprowadzonych zmian, wraz z ┼╝─ůdaniem usuni─Öcia kont Klienta nale┼╝y przesy┼éa─ç na adres e-mail: igepa24@igepa.pl

6.3          Igepa Polska sp. z o.o. zastrzega sobie mo┼╝liwo┼Ť─ç poprawiania b┼é─Ödów w opisie produktów.

6.4          Igepa Polska sp. z o.o. zastrzega, i┼╝ prezentacje produktów wraz z opisem oraz cen─ů jednostkow─ů umieszczone w systemie I-RYS nie stanowi─ů oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

6.5          W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje si─Ö przepisy kodeksu cywilnego.

6.6          W przypadku braku mo┼╝liwo┼Ťci polubownego za┼éatwienia sporów, strony kieruj─ů je do rozstrzygni─Öcia w┼éa┼Ťciwym miejscowo dla siedziby spó┼éki  Igepa Polska sp. z o.o S─ůdom Powszechnym.